Socialinį darbą reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589) (aktuali redakcija)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai:

(Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2008, Nr. 2-72; 2009, Nr. 83-3450)

(Žin., 2004, Nr. 9-254)

(Žin., 2006, Nr. 86-3373; 2007, Nr.37-1402 ; 2009, Nr. 150-6741)

(Žin., 2005, Nr. 67-2439; 2006, Nr. 61-2213; 2010, Nr. 20-940)

(Žin., 2008, Nr. 50-1873)

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1 – 338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

Neringos savivaldybės tarybos sprendimai: