Socialinį darbą reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589) (aktuali redakcija)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai:

Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2008, Nr. 2-72; 2009, Nr. 83-3450)

Dėl Darbo su socialinės rizikos šeimomis metodinių rekomendacijų patvirtinimo (Žin., 2004, Nr. 9-254)

Dėl Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyboje (skyriuje) tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 86-3373; 2007, Nr.37-1402 ; 2009, Nr. 150-6741)

Dėl labiausiai nepasiturinčių asmenų atrinkimo kriterijų nustatymo (Žin., 2005, Nr. 67-2439; 2006, Nr. 61-2213; 2010, Nr. 20-940)

Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas (Žin., 2008, Nr. 50-1873)

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1 – 338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

Neringos savivaldybės tarybos sprendimai:

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

Neringos savivaldybėje mirusių asmenų palaikų pervežimo, vienišų ir neatpažintų asmenų palaikų laidojimo paslaugų teikimo, išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas

Informacija dėl techninės pagalbos priemonių gavimo

Techninės pagalbos priemonių laikinai naudoti nuomos tvarkos aprašas