Gebėjimo pasirūpinti savimi vertinimas

Vadovaujantis LR Civilinio kodekso 2.10 straipsnio „Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu tam tikroje srityje“ pakeitimais, Neringos socialinių paslaugų centro direktoriaus 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. PC2-15, Neringos socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus.

Paslaugos sudėtis:

socialinio darbuotojo išvados dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus rengimas ir teikimas savivaldybei. Asmuo teismo tvarka gali būti pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, nustatyta globa ir paskirtas globėjas tam tikroje srityje. Asmeniui suteikiama išsami informacija apie socialinio darbuotojo išvados dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus rengimą. Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimas ir išvadų teikimas atliekamas per 60 dienų nuo pavedimo atlikti vertinimą dienos.

Paslaugos gavėjai:

paslauga teikiama fiziniam asmeniui, kuris dėl negalios ar ligos negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti tam tikroje srityje.

Vertinamos šios sritys:

  • Turtinių santykių sritys (asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas).
  • Asmeninių neturtinių santykių sritys (savitvarkos įgūdžių sritys, sveikatos priežiūros sritis, šeimos santykių sritis, darbo teisinių santykių sritis).

Vertinant asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, asmens gebėjimai tam tikroje srityje yra vertinami pagal šiuos kriterijus:

  • Asmens supratimą – ar geba savarankiškai suprasti informaciją ir priimti sprendimus.
  • Asmens gebėjimą įvertinti – ar geba savarankiškai įvertinti aplinkybes ir numatyti pasekmes dėl tam tikro savo galimo sprendimo priėmimo.
  • Asmens gebėjimą paaiškinti – ar geba savarankiškai nuosekliai ir aiškiai paaiškinti savo sprendimo esmę ir priežastis.
  • Asmens gebėjimą savarankiškai atlikti veiksmus – ar geba savanoriškai ir savarankiškai atlikti nuoseklius veiksmus tam tikram savo galimam sprendimui priimti ir įgyvendinti.

Paslaugos teikimo vieta:

Prašymas teikiamas Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, adresu Taikos g. 2, Neringa.

Vertinimą atlieka ir išvadą pildo Neringos socialinių paslaugų centro socialinės darbuotojos Vaiva Makšimaitė arba Kristina Čepkauskaitė.

Mokėjimas už paslaugas:

Paslauga teikiama nemokamai.

Kontaktiniai duomenys:

Soc. darbuotoja Vaiva Norvaišienė, tel. Nr. : +370 (469) 52093, el. paštas: [email protected]

Soc. darbuotoja Kristina Čepkauskaitė, tel. Nr. : +370 (469) 52093, el. paštas: [email protected]

Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašas (atsisiųsti)