Laikinas apnakvindinimas

Laikinas apnakvindinimas:

Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantys asmenys, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., jei, nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė jų sveikatai ar gyvybei. Ši paslauga teikiama pagal poreikį, bet nepertraukiamai gali būti teikiama ne ilgiau kaip 15 parų. Paslauga teikiama nemokamai.

Paslaugos gavėjai:

  • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys;
  • senyvo amžiaus asmenys;
  • smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantys asmenys;
  • iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėn.;
  • socialinę riziką patiriančios šeimos.

Paslaugos teikimo vieta:

Neringos socialinių paslaugų centras, Miško g. 2, Neringa

Ypatumai:

Policijos ar greitosios medicinos pagalbos tarnybų pristatyti asmenys laikino apnakvindinimo įstaigose apnakvindinami esant sveikatos priežiūros specialistų išvadai, kad asmeniui nereikalinga būtinoji medicinos pagalba.

Dėl informacijos kreiptis į:
Socialinę darbuotoją Kristiną Ameliną
Tel. numeris  8 (676) 83916

Tel. numeris visą parą: 8 (618) 07505