1. Pirmininkė – Rūta Žeimienė
  2. Pavaduotoja – Danutė Seselskienė
  3. Pavaduotoja – Nijolė Marytė Katėnienė
  4. Pavaduotojas – Stasys Valančius
  5. Iždininkė –  Janina Benetienė

Centro paskirtas darbuotojas, kuris koordinuoja Neringos TAU veiklą – Ingrida Kazokevičiūtė