Veikla

Siekiant užtikrinti pagyvenusių asmenų lygias teises ir galimybes visuomenėje bei sudaryti prielaidas ir sąlygas socialinei integracijai, Neringos socialinių paslaugų centre yra įkurta dienos užimtumo grupė. Su šios grupės lankytojais dirba specialistė užimtumui. Centrą lankančių klientų gyvenimo kokybė gerinama per jų laisvalaikio užimtumą, taikant individualius ir grupinius užsiėmimus, pritaikant įvairias veiklos formas: darbinių ir meninių įgūdžių stiprinimas. Užsiėmimų metu skatinamas klientų kūrybiškumas, iniciatyvumas, savivertė. Kiekvieno asmens kasdieninė veikla organizuojama taip, kad palaikytų, skatintų ir motyvuotų asmenį būti kuo savarankiškesnį.

Teikiamos dienos užimtumo veiklos:

  • bendravimas;
  • informavimas, konsultavimas;
  • socialinių įgūdžių palaikymas;
  • kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
  • meninių užsiėmimų organizavimas;
  • kompiuterinis raštingumas;
  • pažintinė veikla, išvykos į visuotinus kultūrinius renginius, įvairios pramogos.