Nauji klausytojai į Neringos trečiojo amžiaus universitetą bus priimami nuo 2019 m. kovo 1 d. Neringos socialinių paslaugų centre.

Centras priima senjorus į Neringos TAU universitetą pagal pateikiamus prašymus iki nurodytos datos. Neringos TAU klausytojai gali būti Neringos savivaldybės gyventojai, nuo 50 metų, neribojant jų išsilavinimo, kurie savo noru sutinka dalyvauti Neringos TAU veikloje. Klausytojai parašę prašymą  įtraukiami į Neringos TAU registrą.

Neringos TAU mokslo metų trukmė – dveji metai. Visos organizuojamos paskaitos ir renginiai nemokami. Mokslo metų pradžia skelbiama kovo 1 d. – pabaiga gegužės 31 d. Klausytojai išklausę 2,5 metų studijų programą gauna baigimo diplomą. Centras apie Neringos TAU veiklą informuoja klausytojus dienraštyje „Vakarų ekspresas“, internetinėje svetainėje www.neringosspc.lt.

Išsamesnę informaciją suteiks užimtumo specialistė Ingrida Kazokevičiūtė:

Tel. (8 469) 52651. Mob. 8 614 44669 El. paštas: [email protected]