Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pranešėjų apsauga

Pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 2. pavojaus aplinkai;
 3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 4. neteisėtos veiklos finansavimo;
 5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 6. neteisėtu būdu įgyto turto;
 7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 8. kitų pažeidimų.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Savivaldybėje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

 1. Elektroniniu pašto adresu [email protected]
 2. Lietuvos Respublikos prokuratūrai el. paštu [email protected]

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi nurodyti:

 1. Savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą (arba el. pašto adresą) ar kitus duomenis ryšiui palaikyti ir korespondencijai gauti, taip pat asmuo gali nurodyti, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti.
 2. Sužinojimo apie pažeidimą datą ir konkrečias faktines pažeidimo aplinkybes.
 3. Asmenį (- is), kuris (-ie) rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą.
 4. Informaciją, ar apie šį pažeidimą jau yra pranešta. Jei taip, tai nurodyti, kam ir kada buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas.
 5. Jei įmanoma, pateikti dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Asmuo taip pat gali užpildyti Pranešimo apie pažeidimą formą: Pranešimo apie pažeidimą forma