Klaipėdos krašto gyventojų evakuacija 1944 m.

Trečiojo amžiaus universiteto klausytojus š. m. kovo 14 d. stebino kunigas Darius Petkūnas, pasakojęs apie  Klaipėdos krašto gyventojų evakuacija ir patirtas gyventojų kančias Antrojo pasaulinio karo metais. Kunigas priminė, kad Klaipėdos krašto gyventojų evakuacija pradėta 1944 m. spalio 7 dieną. Paaiškėjus, kad sovietinė kariuomenė neužilgo pralauš frontą, vietos gyventojams buvo įsakyta per kelias valandas susikrauti būtiniausias daiktus ir trauktis į Rytų Prūsijos gilumą. Masinės gurguolių vilkstinės nusidriekė Klaipėdos-Tilžės kryptimi. Dalis Šilutės miestiečių buvo evakuojami traukiniais. Pesimistinės Reicho valdžios ir kariuomenės prognozės išsipildė: spalio 9 dieną Raudonoji armija užėmė Šilutę, o 10 dieną pasiekė Kuršių marias, užkirsdama bet kokią galimybę likusių krašto gyventojų pasitraukimui. Neužilgo buvo susprogdintas ir Tilžės tiltas. Nedaugelis likusių Klaipėdos miesto gyventojų dar buvo evakuojami laivais.  Kunigo Dariaus Petkūno pranešimas privertė susimąstyti apie to meto žmonių kančias, apie tai, kokios gali būti žiaurios vienos kitoms kariaujančios tautos.

Neringos Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai turi gražią tradiciją – jubiliejinio gimtadienio proga pasveikinti savo kolegas. Šiandien sveikinome Staselę Smolskienę, sulaukus garbingo 80-mečio. Visi kartu sudainavome ilgiausių metų, palinkėjome sveikatos ir stiprybės!

(daugiau…)

Keliavome į LRT laidos „Klauskite daktaro“ filmavimą

Ankstų sekmadienio rytą, brėkštant aušrai, neringiškiai išsiruošė kelionei į Vilnių. Tai buvo nepaprasta kelionė – skubėjome į LRT laidos „Klauskite daktaro“ filmavimą.
Vos įžengus pro duris, mus pasitiko LRT darbuotoja, kuri suorganizavo nedidelę ekskursiją po televizijos studijas. O apžiūrėti buvo ką – matėme pirmuosius televizorius, kameras, per Sausio 13-ąją priešo sugadintą pultą ir dar daug įvairiausių televizijos rekvizitų. Pavyko pasisvečiuoti net ir modernioje „Panoramos“ studijoje, stebėti technikų darbą, klausytis įdomių pasakojimų. Mažojoje studijoje mus pasitiko laidos vedėjas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Vidaus ligų klinikos profesorius, Kauno klinikinės ligoninės gydytojas Alvydas Unikauskas ir nuostabioji jo kolegė Rimantė Kulvinskytė. Palinkėjęs visiems kantrybės, daktaras pradėjo darbą: tą dieną buvo nufilmuoti net penki „Klauskite daktaro“ siužetai, pakalbinti aktoriai Mantas Stonkus ir Larisa Kalpokaitė, kurie šmaikščiai ir įdomiai atsakinėjo į laidos vedėjų klausimus, dažnai sukeldami žiūrovams juoko bangas… Laidos komandai svarbiausia yra Lietuva ir jos žmonės, todėl jų tikslas – ne pasakoti apie ligas, o visą dėmesį sutelkti į ligų prevenciją bei sveiką gyvenimo būdą. Neringiškiai įdėmiai klausėsi daktaro pasakojimų ir aktyviai atsakinėjo į klausimus. Grįžome namo puikia nuotaika, kupini gerų emocijų ir dar ilgai neišblėstančių įspūdžių…

(daugiau…)