Misija, vizija, tikslas

TAU veiklos misija:
„Susitikti, pabendraut,
Sužinoti, pakeliaut.
Žiniomis pasidalint,
Naujų įspūdžių patirt“

Tikslas padėti klausytojams prisitaikyti prie visuomenės pokyčių, skatinant bendravimui, saviraiškai, aktyvaus gyvenimo būdo pasirinkimui, mokymuisi visą gyvenimą, atsižvelgiant į poreikius ir galimybes.

Mūsų vizijapuoselėti akademines bei kitas dvasines ir socialines vertybes, tobulinanti socialinės politikos bei gyvenimo pokyčius.