Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose

Informacija slaugos paslaugų gavėjams ir sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančios ambulatorines slaugos paslaugas namuose

Nuo 2020 m. liepos 1 d. pasikeitus Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų tvarkos aprašui, patvirtintam Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – tvarkos aprašas), turi būti užtikrinama, kad pagalba asmens namuose būtų teikiama kompleksiškai, t. y. pagal asmens individualius poreikius būtų derinamas socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.

Tvarkos apraše nustatyta, kad sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios ambulatorines slaugos paslaugas namuose (toliau – ASPN), turi užtikrinti socialinių paslaugų poreikio vertinimą ir teikimą savo pacientams jas teikdama pati arba pagal socialinių paslaugų teikimo sutartį su savivaldybe, kurios teritorijoje bus teikiamos paslaugos, ir su socialinių paslaugų į namus poreikį vertinančiomis ir šias paslaugas teikiančiomis įstaigomis.

Vadovaujantis 2021 m. vasario 3 d. Bendradarbiavimo dėl socialinių paslaugų poreikio vertinimo ir teikimo sutartimi Nr. (4.31.) V31-B-32, Neringos savivaldybėje asmens socialinių paslaugų į namus poreikį vertina UAB „Salumeda“, Sportininkų g. 53, Klaipėda, Tel. (8 609) 86114, el. paštas [email protected], socialines paslaugas asmens namuose teikia Neringos socialinių paslaugų centras, Taikos g. 11-2, LT-93121, Neringa, Tel. (8 469) 52093, el. paštas: [email protected], įstaigos interneto svetainė www.neringosspc.lt.

Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašas