Informacija apie komisijas ir darbo grupes

Eil.Nr Komisijos pavadinimas Komisijos sudėtis
1. Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija

Justina Kupčinskaitė-Lukauskienė

Virginija Banienė

Ingrida Kazokevičiūė

Vigmantas Blažys

2. Techninės pagalbos priemonių nurašymo komisija

Vaiva Norvaišienė

Neringa Efimovė

Virginija Banienė

4. Ilgalaikio ir trumpalaikio materialaus ir nematerialaus turto inventorizacijos komisija

Justina Kupčinskaitė-Lukauskienė

Vigmantas Blažys

Virginija Banienė

Aurelija Pociulienė