Eil.Nr Komisijos pavadinimas Komisijos sudėtis
1. Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija

Ingrida Alseikienė

Virginija Banienė

Ingrida Merkelevičienė

Vigmantas Blažys

2. Techninės pagalbos priemonių nurašymo komisija

Vaiva Makšimaitė

Ingrida Alseikienė

Virginija Banienė

3. Paramos priėmimo ir skirstymo komisija

Ingrida Alseikienė

Virginija Banienė

Vaiva Makšimaitė

4. Ilgalaikio ir trumpalaikio materialaus ir nematerialaus turto inventorizacijos komisija

Ingrida Alseikienė

Vaiva Makšimaitė

Ingrida Merkelevičienė

Virginija Banienė

Snieguolė Gakienė