Eil.Nr Komisijos pavadinimas Komisijos sudėtis
1.

Ingrida Alseikienė

Virginija Banienė

Ingrida Merkelevičienė

Vigmantas Blažys

2.

Vaiva Makšimaitė

Ingrida Alseikienė

Virginija Banienė

3.

Ingrida Alseikienė

Virginija Banienė

Vaiva Makšimaitė

4.

Ingrida Alseikienė

Vaiva Makšimaitė

Virginija Banienė