Dienos užimtumo grupė

Siekiant užtikrinti pagyvenusių asmenų lygias teises ir galimybes visuomenėje bei sudaryti prielaidas ir sąlygas socialinei integracijai, Neringos socialinių paslaugų centre yra įkurta dienos užimtumo grupė. Su šios grupės lankytojais dirba užimtumo specialistė. Centrą lankančių klientų gyvenimo kokybė gerinama per jų laisvalaikio užimtumą, taikant individualius ir grupinius užsiėmimus, pritaikant įvairias veiklos formas: darbinių ir meninių įgūdžių stiprinimas. Užsiėmimų metu skatinamas klientų kūrybiškumas, iniciatyvumas, savivertė. Kiekvieno asmens kasdieninė veikla organizuojama taip, kad palaikytų, skatintų ir motyvuotų asmenį būti kuo savarankiškesnį.