Pasveikinome Neringoje gyvenančius ir vasarą šventusius garbingus jubiliejus

Žmogui reikia medžių, žydinčių gėlių,
Kad galėtų siela prisiglaust prie jų.
Žmogui reikia jūros, saulės spindulių,
Kad galėtų laimės pasisemt iš jų.
Žmogui reikia visko, visko iš tiesų,
Bet labiausiai – meilės, iš širdies gelmių.
Prasmingais ir gražiais žodžiais pasveikinome Neringoje gyvenančius ir vasarą šventusius garbingus 80, 85, 90, ir 95 metų jubiliejus. Palinkėjome kuo daugiau šviesių dienų, stiprios sveikatos, artimų žmonių dėmesio, prasmingų gyvenimo akimirkų.

Senjorų socialinė įtrauktis Latvijos – Lietuvos pasienio regione, pagerinant socialinių ir fizinių veiklų prieinamumą

Neringos socialinių paslaugų centras kartu su partneriu Liepojos miesto savivaldybės administracija 2020 m. rugsėjo 1 d. pradėjo įgyvendinti projektą „Senjorų socialinė įtrauktis Latvijos – Lietuvos pasienio regione, pagerinant socialinių ir fizinių veiklų prieinamumą“ (LLI-490, Active Seniors), finansuojamą pagal 2014-2020 m. Interreg Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą.
Viena iš Projekto administravimo veiklų – partnerių darbo grupės susitikimai. Šių metų rugpjūčio 19 d. Neringoje pasitikome Projekto partnerius iš Latvijos, o rugpjūčio 25 d. dalyvavome darbo grupės susitikime Liepojoje (Latvija). Abiejų susitikimų metu buvo kalbėta apie jau įvykdytas Projekto veiklas, pasidžiaugta Projekto lėšomis pirkta įranga. Smagu tai, kad pirmąkart per visą Projekto vykdymo laikotarpį tokie darbo grupės susitikimai vyko gyvai, diskusijos dėl įvairių veiklų buvo iliustruojamos ne nuotraukomis ir nuotoliu, o dalyvaujant jose.

Sulaukėme Ergolain dovanos, skirtos Juodkrantės mažiesiems gyventojams

Smagu daryti gerus darbus! Šeštadienį sulaukėme Ergolain dovanos, skirtos Juodkrantės mažiesiems gyventojams. Pats gamyklos vadovas p. Povilas Grakauskas atvežė 20 vnt. vaikiškų čiužinukų, kuriuos perdavėme Neringos gimnazijos Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio skyriaus darbuotojoms. Esame dėkingi #Ergolain už jų socialiai atsakingą požiūrį, gerumą ir norą dalintis, už pagalbą mūsų bendruomenės mažiausiems. Dalinkimės, kurkime ir puoselėkime bendrystę!

Šiandien mus aplankė kolegos iš Šilalės rajono socialinių paslaugų namų

Sulaukėme svečių! Šiandien mus aplankė kolegos iš Šilalės rajono socialinių paslaugų namų. Svečiai mums atvežė skanių dovanų ir gerą nuotaiką, o mes jiems pažadėjome bent šiandien gerą orą 😄Trumpai pristatėme Neringos socialinių paslaugų centro veiklą, papasakojome apie Neringą, pasivaišinome arbata. Sutarėme, kad lauksime kolegų su puikia edukacine programa atvykstant į Juodkrantės namus, Miško g. 2.