Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Senjorų socialinė įtrauktis Latvijos – Lietuvos pasienio regione, pagerinant socialinių ir fizinių veiklų prieinamumą

Neringos socialinių paslaugų centras kartu su partneriu Liepojos miesto savivaldybės administracija 2020 m. rugsėjo 1 d. pradėjo įgyvendinti projektą „Senjorų socialinė įtrauktis Latvijos – Lietuvos pasienio regione, pagerinant socialinių ir fizinių veiklų prieinamumą“ (LLI-490, Active Seniors), finansuojamą pagal 2014-2020 m. Interreg Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą.
Viena iš Projekto administravimo veiklų – partnerių darbo grupės susitikimai. Šių metų rugpjūčio 19 d. Neringoje pasitikome Projekto partnerius iš Latvijos, o rugpjūčio 25 d. dalyvavome darbo grupės susitikime Liepojoje (Latvija). Abiejų susitikimų metu buvo kalbėta apie jau įvykdytas Projekto veiklas, pasidžiaugta Projekto lėšomis pirkta įranga. Smagu tai, kad pirmąkart per visą Projekto vykdymo laikotarpį tokie darbo grupės susitikimai vyko gyvai, diskusijos dėl įvairių veiklų buvo iliustruojamos ne nuotraukomis ir nuotoliu, o dalyvaujant jose.