Š.m. gegužės 2  dieną(atkelta iš balandžio 27 d.) vyko paskaita su Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorėmis  Jūratė Narbutė ir Rimantė Morkūnienė. Paskaitos tema: “Medicinos istorija”.