Kompensacija už šildymą: viskas, ką reikia žinoti

309390482 413212997625422 7385955879283817101 n

Artėjant šildymo sezonui asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą ir faktiškai gyvenantys Neringoje, gali kreiptis dėl būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų (toliau – kompensacijos). Atkreipiame dėmesį, kad šiemet kompensacijos už šildymą skiriamos visam šildymo sezonui, nepriklausomai nuo šildymo būdo: tiek centralizuoto, tiek malkomis, elektra.
Kas turi teisę gauti minėtas kompensacijas?

Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys (nuomos sutartis turi būti įregistruota VĮ Registrų centre) bei faktiškai gyvenantys Neringos savivaldybėje, bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas, jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka šiuos reikalavimus:
1) kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
– dirba ir per laikotarpį, už kurį pajamos apskaičiuojamos, dirbo ne mažiau kaip du trečdalius maksimalios darbo laiko trukmės;
– asmenys mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai),
– asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių arba gaunantys neįgaliojo pensiją,
– asmenys yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje,
– slaugo ar prižiūri asmenį (asmenis), vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius),
– asmuo ne trumpiau kaip vieną mėnesį gydosi stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje,
– yra nėščia moteris, kuriai yra likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;
– vienas iš tėvų ar globėjų augina: vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 3 metų; pagal gydytojų rekomendaciją nelankantį švietimo įstaigos vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 8 metų,
– vienas iš senelių prižiūri vaiką iki 3 metų, kurio priežiūrai šiam seneliui suteiktos vaiko priežiūros atostogos,
– vaikai (įvaikiai) nuo 16 iki 18 metų: mokosi, dirba, yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje, nustatytas neįgalumas;
2) įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį (sutartis) dėl dalies skolos apmokėjimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 procentų bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų, arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą.
Asmenys, dėl kompensacijos, turi pateikti; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, užpildytą prašymą kompensacijai gauti ir kitus dokumentus, pagal asmens situaciją, pareikalavus Socialinės paramos skyriaus darbuotojų.
SVARBU: jei kartu su kompensacijos prašančiu asmeniu būste yra deklaruotas asmuo, kuris jame faktiškai negyvena, kompensacijos skiriamos tik įvertinus to asmens teisę į kompensacijas. Būste deklaruotas asmuo privalo pateikti atskirą prašymą ir reikalingus kompensacijų skyrimui dokumentus. Nepateikus prašymo ir dokumentų, kompensacijos neskiriamos ir kitam būste deklaruotam asmeniui. Šis reikalavimas netaikomas asmenims, kai būstas yra padalytas ir asmenys atsiskaito pagal atskiras, kiekvienam pateikiamas sąskaitas.
Savo namus individualiai šildantys Neringos gyventojai, turi papildomai pateikti informaciją apie kuro deginimo įrenginį (dokumentą, nurodantį šilumos katilo tipą ar modelį, jo naudingumo koeficientą), sutartį su paslaugos tiekėju, namo ar buto nuosavybės dokumentą ir duomenis apie suvartotą dujų kiekį ar elektros tarifus. Visais atvejais būsto šildymo būdas turi būti registruotas Registrų centre.
Gyventojai, kurie kreipiasi dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų už įsigytą kietąjį kurą, pvz., malkas, neprivalo pateikti dokumentų (sąskaitų faktūrų), įrodančių kuro įsigijimo išlaidas. Tik atskirais atvejais savivaldybė, siekdama išvengti galimo piktnaudžiavimo teikiama parama, gali paprašyti pateikti pirkimo dokumentus.
SVARBU. Priklausančias kompensacijas bus galima gauti atgaline tvarka, t. y. už visą šildymo sezoną nepriklausomai nuo to, kada asmuo šildymo sezono metu kreipsis dėl kompensacijų. Pavyzdžiui, jeigu kreipsis 2023 m. balandžio mėnesį, kompensacijos galės būti grąžinamos už 2022 m. spalio, lapkričio, gruodžio, sausio, vasario ir kovo mėnesius
Kur kreiptis dėl kompensacijų skyrimo?
Gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą arba būstą nuomojantys bei faktiškai gyvenantys Neringos savivaldybėje, turi kreiptis į Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Taikos g. 2, Neringa, I a. 8 kab.) iš anksto užsiregistravę tel. nr. 8 659 28007 arba pateikti prašymą elektroniniu būdu www.spis.lt.
Primename, kad iki 2024 m. balandžio 30 d. nevertinamas nuosavybės teise turimas asmenų turtas, tačiau, apskaičiuojant pajamas, yra įskaitomos iš privalomo registruoti turimo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto gaunamos pajamos, pavyzdžiui, žemės, būsto, automobilio ir kito turimo turto nuomos ar pardavimo pajamos. Gyventojams už normatyvinį būsto plotą kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir 2 VRP dydžių (294 Eur) kiekvienam šeimos nariui arba 3 VRP dydžių (441 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui.
Kompensacijai už būsto šildymą apskaičiuoti taikomas naudingojo būsto ploto normatyvas: jei asmuo gyvena vienas – 50 kvadratinių metrų; jei asmuo gyvena šeimoje – 38 kvadratiniai metrai pirmam šeimos nariui, 12 kvadratinių metrų antram šeimos nariui ir 10 kvadratinių metrų trečiam bei kiekvienam paskesniam šeimos nariui. Pavyzdžiui, nepasiturinčiai 4 asmenų šeimai kompensuojamos būsto šildymo išlaidos už ne didesnį nei 70 kvadratinių metrų naudingąjį būsto plotą.