Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo parama

Norime priminti, kad Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramos gavėjams, kuriems 2020 metais buvo skirta parama (visi prašymai, priimti 2019-12-01 – 2020-12-01), nereikia teikti atskiro prašymo dėl paramos gavimo 2021 metais. Siekiant maksimaliai mažinti tiesioginius kontaktus bei išvengti didelių paramos gavėjų srautų, paramos maisto produktais ir higienos prekėmis gavėjų prašymų galiojimo terminas bei skirta parama bus pratęsta iki 2021-12-31. Tęsiant paramą, asmens (šeimos narių) pajamos nebus vertinamos. Nauji klientai prašymus Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramai gauti 2021 metais gali teikti Centrui raštu tiesiogiai arba registruotu laišku. Dėl paramos turi teisę kreiptis šeimos (asmenys), jeigu šeimos pajamos vienam jos nariui ar vienam gyvenančiam asmeniui yra ne didesnės nei 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (šiuo metu – 192 eurų ) dydžio per mėnesį, bet neviršija 3 VRP (384 eurų) dydžių per mėnesį (yra nustatyti atvejai, dėl kurių galima kreiptis esant 3 VRP dydžių pajamoms). Prašymuose paramai gauti gyventojai turi nurodyti pajamas per 3 praėjusius mėnesius. Gyventojų prašymai dėl paramos priimami raštu arba registruotu laišku Neringos socialinių paslaugų centre, adresu Taikos g. 11-2 Nidoje arba Kalno g. 26 Juodkrantėje. Išsamesnė informacija teikiama telefonu: 8 469 52651 – Nidoje, 8 469 53158 – Juodkrantėje.