Sulaukėme garbingų svečių

Sulaukėme garbingų svečių! Profesinės šventės – Lietuvos socialinių darbuotojų dienos – proga mus pasveikino Neringos savivaldybės Meras, Vicemeras, administracijos direktoriaus pavaduotojas, Socialinės paramos skyriaus merginos. Viso mūsų nedidelio kolektyvo vardu dėkojame už gražius palinkėjimus, komplimentus!

Paminėjome Lietuvos socialinių darbuotojų dieną

Sekmadienį, rugsėjo 27-ąją, paminėjome Lietuvos socialinių darbuotojų dieną. Socialinio darbuotojo profesija yra sąlyginai jauna, nes socialinio darbo pradžia Lietuvoje laikomi 1990-1991 metai. Tuo metu šalyje pradėjo lankytis pirmieji socialiniai darbuotojai iš užsienio. Jie rengė seminarus socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo sistemų darbuotojams. Be to, socialinio darbuotojo profesija yra siejama su šv. Vincento Pauliečio vardu. Šv.Vincentas Paulietis buvo kunigas pamokslininkas, gyvenęs XVI a. Prancūzijoje. Jis laikomas socialinio darbo pradininku. Šv.Vincentas Paulietis skatino žmones vadovautis krikščioniškosios pagalbos kitam tiesomis. Gerieji darbai kūnui: 1. Išalkusį pavalgydinti; 2. Ištroškusį pagirdyti; 3. Vargšą aprengti; 4. Keleivį priglausti; 5. Kalinį sušelpti; 6. Ligonį aplankyti; 7. Mirusį palaidoti. Gerieji darbai sielai: 1. Nemokantį pamokyti; 2. Abejojančiam patart;. 3. Nuliūdusį paguosti;. 4. Pikta darantį sudrausti; 5. Įžeidimus atleisti; 6. Nuoskaudas nukęsti; 7. Melstis už gyvus ir mirusius.
Socialinis darbas – tai pokyčių profesija, tai – darbas su žmogumi, jo jausmais ir poreikiais, mokėjimas pastebėti kiekvieno žmogaus galias ir gebėjimus, juos ugdyti, įgalinti patį žmogų veikti. Be socialinio darbo šių dienų gyvenimas neįsivaizduojamas. Socialiniai darbuotojai pagalbą teikia užmegzdami santykį su klientu, bendraudami, pažindamai jo situaciją ir jo aplinką, ieškodami ir siūlydami sprendimus. Socialinis darbuotojas padeda žmogui atgauti savarankiškumą, atstovauja jo teisėms, padeda atkurti socialinius ryšius, kuriuos žmonės yra praradę. Ne paslaptis tai, kad socialinio darbo profesija nėra ypač populiari, nes nepopuliaru būti su tais, kurie yra gyvenimo nuskriausti, silpni.

(daugiau…)

Sulaukėme „Misija Sibiras‘19” dalyvio, Manto Jodinsko

Antradienį sulaukėme „Misija Sibiras‘19” dalyvio, Manto Jodinsko. 2019 metais į Kazachstaną 10-čiai dienų išvyko 16 ekspedicijos dalyvių. Ekspedicija į Kazachstaną vyko antrus metus iš eilės ir ši lokacija lietuviams yra taip pat svarbi, nes, skirtingais duomenimis, Kazachstano lageriuose kalėjo nuo 20 iki 80 tūkst. lietuvių. Jausdami didžiulį visos Lietuvos palaikymą ekspedicijos dalyviai Karagandos apylinkėse intensyviai šukavo kapines, tvarkė atrastus lietuvių kapus, statė atminimo simbolius – kryžius bei pirmą kartą per visą projekto istoriją sakralinius liaudies paminklus – koplytsulpius. Visų klausytojų širdis labiausiai sujaudino, kad visos ekspedicijos metu kiekvienas komandos narys turėjo dalį kryžiaus kurį pagamino tremtinys Bronislovas. Ekspedicijos dalyviai jį pastatė šalia Karabaso lagerio. Karabaso geležinkelio stotis buvo vieta iš kur politiniai kaliniai buvo paskirstomi po visą Karlagą.

(daugiau…)

E-dukacijų biblioteka

Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos darbuotojos pakvietė neringiškius į edukacijų veiklas „E-dukacijų biblioteka“. O veiklos buvo pačios įdomiausios: mokėmės kaip reikia pasigaminti popieriaus lapą, žaidėme interaktyvius žaidimus, sprendėme kryžiažodžius „Kelionė po jūras ir vandenynus“.

(daugiau…)