Vykstant viešinimo savaitei, skirtai Globėjų dienai paminėti ir atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų globą (rūpybą), įvaikinimą, Neringos socialinių paslaugų centro globos centro GIMK specialistai miesto svečiams ir gyventojams dalino balionus, lankstinukus ir skleidė žinią apie globą (rūpybą), įvaikinimą.