Bus vykdomas maisto iš Europos pagalbos fondo projektų tiekimas

Informuojame, kad 2020 metais  bus vykdomas maisto iš Europos pagalbos fondo projektų tiekimas labiausiai nepasiturintiems gyventojams. Dėl paramos turi teisę kreiptis šeimos (asmenys), jeigu šeimos pajamos vienam jos nariui ar vienam gyvenančiam asmeniui yra ne didesnės nei 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų ( 187,50 eurų ) dydžio per mėnesį, bet neviršija  2,5 VRP (312,50 eurų ) dydžių per mėnesį (yra nustatyti atvejai, dėl kurių galima kreiptis  esant 2,5 VRP dydžių pajamoms).

Prašymuose paramai gauti gyventojai turi nurodyti  pajamas per 3 praėjusius mėnesius.

Gyventojų  prašymai dėl paramos priimami Neringos socialinių paslaugų centre, adresu Taikos 11-2, Neringa  arba bendruomenės namuose pagal gyvenamą vietą.

Gyventojai, norintys paramą gauti vasario mėnesį,  prašymus  turi  pateikti  iki sausio17 d.

Išsamesnė informacija teikiama šiais telefonų numeriais: 8 469 52651 –  Nidoje, 8 469 53158 –  Juodkrantėje.