Kova už Lietuvos nepriklausomybę. Neringiškių patirtys

Šią savaitę Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai pasitiko kitaip: neeilinis susitikimas su neringiške muziejininke – istorike Vitalija Teresa Jonušiene palietė kiekvieno klausytojo širdį ir pažadino prisiminimus iš netolimos praeities. O ir kaipgi kitaip galėtų būti, juk susitikimo tema artima kiekvienam iš mūsų – „Kova už Lietuvos nepriklausomybę. Neringiškių patirtys“.
Susitikimo metu vartytas nuotraukų albumas bylojo apie tuos neringiškius, kurie drąsiai kovojo už Lietuvos nepriklausomybę. Buvo pasidalinta prisiminimais apie ilgą kelionę į Vilnių, prie televizijos bokšto, apie tai, kaip daugeliui neringiškių taip ir nepavyko pasiekti sostinės dėl didelių spūsčių ar kitų priežasčių. Taip pat, prie gražių prisiminimų prisidėjo ir ponia Irena Kisarauskienė, pasidalinusi savo patirtimis apie 1991-ųjų išgyvenimus ir kovas, apie Sąjūdžio reikšmę lietuviams.

(daugiau…)

Klaipėdos krašto gyventojų evakuacija 1944 m.

Trečiojo amžiaus universiteto klausytojus š. m. kovo 14 d. stebino kunigas Darius Petkūnas, pasakojęs apie  Klaipėdos krašto gyventojų evakuacija ir patirtas gyventojų kančias Antrojo pasaulinio karo metais. Kunigas priminė, kad Klaipėdos krašto gyventojų evakuacija pradėta 1944 m. spalio 7 dieną. Paaiškėjus, kad sovietinė kariuomenė neužilgo pralauš frontą, vietos gyventojams buvo įsakyta per kelias valandas susikrauti būtiniausias daiktus ir trauktis į Rytų Prūsijos gilumą. Masinės gurguolių vilkstinės nusidriekė Klaipėdos-Tilžės kryptimi. Dalis Šilutės miestiečių buvo evakuojami traukiniais. Pesimistinės Reicho valdžios ir kariuomenės prognozės išsipildė: spalio 9 dieną Raudonoji armija užėmė Šilutę, o 10 dieną pasiekė Kuršių marias, užkirsdama bet kokią galimybę likusių krašto gyventojų pasitraukimui. Neužilgo buvo susprogdintas ir Tilžės tiltas. Nedaugelis likusių Klaipėdos miesto gyventojų dar buvo evakuojami laivais.  Kunigo Dariaus Petkūno pranešimas privertė susimąstyti apie to meto žmonių kančias, apie tai, kokios gali būti žiaurios vienos kitoms kariaujančios tautos.

Neringos Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai turi gražią tradiciją – jubiliejinio gimtadienio proga pasveikinti savo kolegas. Šiandien sveikinome Staselę Smolskienę, sulaukus garbingo 80-mečio. Visi kartu sudainavome ilgiausių metų, palinkėjome sveikatos ir stiprybės!

(daugiau…)