Informacija apie Neringoje teikiamas paslaugas būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įtėviams

Ugnes plakatas469

Nuo 2017 m. sausio mėn. Neringos socialinių paslaugų centras pradėjo teikti paslaugas, skirtas asmenims norintiems globoti (rūpintis) ar įvaikinti be tėvų globos likusius vaikus.

Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugas sudaro:

  • informavimas;
  • konsultavimas;
  • mokymų organizavimas;
  • tarpininkavimas ir atstovavimas;
  • psichologinės pagalbos organizavimas ir teikimas;
  • savipagalbos grupių organizavimas.

Paslaugą teikia atestuoti socialiniai darbuotojai, įgiję teisę Lietuvoje vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, mokymą ir atestavimą.

Svarbu atminti, kad svarstant apie globą (rūpybą) ar jau globojant (rūpinantis), Jums gali kilti klausimų, dėl kurių galite kreiptis į Neringos socialinių paslaugų centro GIMK (globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas)  atestuotus socialinius darbuotojus, teikiančius pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams.