Interneto svetainė globėjams (rūpintojams) bei įtėviams www.javakis.lt

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, siekdama skatinti vaiko globą (rūpybą) šeimoje ir įvaikinimą, vykdo internetinės svetainės www.javakis.lt globėjams (rūpintojams) ir įtėviams skirtos komponentės administravimą. Minėtą komponentę sudaro nuotolinis informavimas ir nuotolinis konsultavimas. Nuotolinį informavimą sudaro įvairios tekstinės ir vaizdinės su globa (rūpyba) ir įvaikinimu susijusios informacijos pateikimas. Nuotolinį konsultavimą sudaro nuotolinio konsultavimo paslauga (galimybė susitarti su konsultantu dėl asmeninės konsultacijos rūpimu klausimu), diskusijoms inicijuoti skirtas forumas bei globėjų (rūpintojų) ir įtėvių tinklaraščio rašymas. Svetainės tikslinė grupė – būsimi ir esami globėjai (rūpintojai) ir įtėviai, taip pat asmenys, besidomintys vaiko globa (rūpyba) šeimoje ir/ ar įvaikinimu. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuotolinio konsultavimo paslauga yra galima tik registruotiems vartotojams.