Priimami būsto pritaikymo neįgaliesiems prašymai

Vadovaujantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 109 d. įsakymu Nr. A1-80 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 17 punktu ir Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V13-80 „Dėl termino nustatymo“, informuojame, kad Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje (toliau – Socialinės paramos skyrius) nuo 2019 m. kovo 12 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. yra priimami būsto pritaikymo neįgaliesiems prašymai.

Pareiškėjas gali būti neįgalusis ar jo atstovas pagal įstatymą arba gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas.

Pareiškėjas laisvos formos prašymą turi pateikti Socialinės paramos skyriui, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, neįgaliojo, kuriam prašoma pritaikyti būstą, vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą (jeigu pareiškėjas yra ne neįgalusis) ir prašomo pritaikyti būsto adresą.

(daugiau…)

„Ieškojęs laimės kitiems“ 2019-ieji Juozo Tumo Vaižganto metai

Antradienio popietę būsimi 4-osios laidos Trečiojo amžiaus universiteto studentai rinkosi į pirmąjį šiais metais susitikimą. Gausus būrys senjorų susidomėję šurmuliavo Nidos bendruomenės namuose – kokios gi paskaitų temos bus šiemet paliestos?
O pavasario sesijos susitikimuose bus paskaitos, skirtos Laikinajai sostinei, J. Naujaliui, Vietovardžiams, Žemaitijai ir kitiems, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais paskelbtiems, atmintiniems 2019 metams. Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. bus minimos kunigo ir rašytojo, visuomenės veikėjo Juozo Tumo-Vaižganto 150-osios gimimo metinės, lektorė, kalbos premijos laureatė Violeta Bakutienė TAU studentams pristatė literatūrinę-muzikinę kompoziciją, skirtą šiai iškiliai asmenybei prisiminti. Vaižganto vardas – mūsų kultūros ženklas. Jis iš prieškario Lietuvos laikų, o taip gražiai pritampa prie šiandieninio mūsų gyvenimo ir kultūros. Lektorė įtaigiai ir šiltai pasakojo, kad Juozas Tumas-Vaižgantas yra viena ryškiausių XX a. pirmosios pusės asmenybių, tautinio atgimimo ir moderniosios kultūros reiškėjas, lietuvių prozos klasikas, kritikas ir literatūros istorikas, kurio kūrybinis palikimas yra gausiausias tarp to meto rašytojų. Staigmena visiems susirinkusiems tapo rektorės R. Žeimienės šilti prisiminimai apie studijų metais sutiktus dėstytojus, pažinojusius Juozą Tumą – Vaižgantą, o preiliškės V. Montvilaitės įtaigiai atlikta ištrauka iš romano „Dėdės ir dėdienės“ sulaukė gausių plojimų. Staigmenos liejosi toliau – lektorė nepamiršo paminėti kovo 5-ąją švenčiamų Užgavėnių, studentus vaišino pačios keptais nuostabaus skonio pyragėliais.

(daugiau…)

Neringos Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų dėmesiui

Trečiojo amžiaus universiteto pavasario sesijai prasidedant, šiandiena, kovo 5 d. 15 val. 15 min kviečiame Jus į  literatūrinę-muzikinę  kompoziciją,  skirtą  prisiminti  Juozą Tumą-Vaižgantą. Vaižganto  vardas – mūsų kultūros ženklas. Jis iš prieškario Lietuvos laikų, o taip gražiai pritampa prie šiandieninio mūsų gyvenimo ir kultūros. 2019 metai  paskelbti Juozo Tumo – Vaižganto metais. Kompozicijos kūrėja ir atlikėja – Kalbos premijos laureatė Violeta Bakutienė.  Renginys vyks Nidos bendruomenės namuose.

Informacija pasiteiravimui  telefonu 8614 44669 arba adresu Taikos g. 11/2, Neringa.

„Stintapūkio“ šventė

Šių metų vasario 9 dieną „Stintapūkio“ šventėje dalyvavo ir Neringos socialinių paslaugų centro GIMK specialistai. Šalia šventinės renginio nuotaikos GIMK specialistai siekė šventės dalyviams suteikti ir faktinių bei naudingų žinių apie globą ir įvaikinimą bei budinčio globotojo veiklą. Šiam tikslui buvo pasitelkta smagi viktorinos forma. Viktorinos metu dalyviai, atsakydami į klausimus, galėjo pasitikrinti žinias, o taip pat sužinoti ir naujos informacijos apie globą ir įvaikinimą Lietuvoje. Sėkmingiausiems viktorinos dalyviams buvo išdalinti prizai. Asmenys, kurie domisi globa, įvaikinimu, laikino svečiavimosi sąlygomis, tapimu budinčiais globotojais, kviečiami kreiptis į Neringos socialinių paslaugų centro GIMK specialistus arba telefonu 8-469-52093.