Nešam džiaugsmą į namus

Kad jūs žinotumėt, kaip mes pasiilgom prieškalėdinių susitikimų su senjorais! Kasmet Neringos socialinių paslaugų centro darbuotojai Šv. Kalėdų proga nešini dovanėlėmis aplanko Neringos gyventojus, sulaukusius 75 metų ir daugiau amžiaus. Dar lapkričio mėnesį pradedame planuoti ir komplektuoti dovanų krepšelį, į šį smagų procesą įtraukdami ir jaunuosius neringiškius. Šiemet Neringos senjorus sveikina Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ auklėtiniai. Nuostabiai gražios, mažųjų rankytėmis darytos atvirutės sušildys senolių širdis…Puikią staigmeną pateikė AB „Žemaitijos pienas“ vadovai, dovanodami neringiškiams savo gaminamos produkcijos krepšelį – nuoširdus ačiū jiems už tai! Skubėjome išdalinti 210 dovanėlių senjorams, vengiant tiesioginio kontakto ir laikantis visų pandeminių reikalavimų. Skaudėjo širdį matant, kaip senjorai yra išsiilgę bendravimo, žmonių. Vieni apsiverkė iš džiaugsmo, kiti iš nuostabos, kad nepamiršome jų tokiu sunkiu laikotarpiu. O mes linkėjome jiems būti sveikiems ir stipriems, smagiai sutikti šv. Kalėdas.
Nuoširdžiai dėkojame Neringos savivaldybės, Nidos lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ vadovams ir vaikučiams, už pagalbą ir galimybę sujungti savo jėgas bendriems socialiniams projektams!

Kalėdinės dovanėlės vyriausiems Neringos gyventojams

Neringos socialinių paslaugų centro nykštukai jau skirsto dovanas, deda jas į krepšelius ir ruošiasi smagiam darbui – aplankyti vyriausius Neringos gyventojus ir įteikti jiems kalėdines dovanėles.

Sulaukėme svečių iš Palangos

Penktadienį Neringos socialinių paslaugų centre sulaukėme svečių iš Palangos.
Kurorto verslo skyriaus Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro darbuotojai kartu su savanoriais domėjosi mūsų Centro veikla, socialinio darbo ypatumais. Šiltas ir jaukus pokalbis, vaišinantis gardžiai kvepiančia arbata ir sausainiais, svečių nuoširdus domėjimasis Neringos socialiniu gyvenimu, penktadienio popietę nuspalvino pačiomis šviesiausiomis spalvomis.

Pasikalbėjimai apie paauglystę

Paauglystė – daugeliui, tai vienas iš sudėtingiausių žmogaus raidos tarpsnių. Šiuo laikotarpiu vyksta labai svarbūs fiziologiniai, psichologiniai ir socialiniai pokyčiai. Paauglio patiriamos ir reiškiamos stiprios emocijos, nepriklausomybės ir tapatumo paieškos dažnai kelia iššūkių, tiek patiems paaugliams, tiek jais besirūpinantiems suaugusiesiems. Kaip išbūti ir susitvarkyti su paauglystės iššūkiais buvo nagrinėjama Neringos socialinių paslaugų centro organizuojamuose susitikimuose tėvams „Pasikalbėjimai apie paauglystę“.
Susitikimų metu kartu su paauglių tėvais buvo nagrinėjami tiek teoriniai aspektai, leidžiantys geriau suprasti paauglystę ir savo paauglį, tiek konkretūs praktiniai žingsniai. Buvo kalbama tokiomis temomis kaip paauglio savivertės ir pasitikėjimo savimi stiprinimas, psichologinio atsparumo ir tvirtabūdiškumo ugdymas, sveiko santykio su savo kūnu skatinimas, asmeninės atsakomybės ugdymas, ryšio su paaugliu kūrimas ir palaikymas, emocijų supratimas ir jų reguliacija, konfliktų sprendimo galimybės ir strategijos, paauglio mokymosi motyvacija ir iššūkiai, psichoaktyvių medžiagų vartojimas, probleminis interneto naudojimas.
Neringos socialinių paslaugų centras planuoja panašaus pobūdžio susitikimus ir kitais metais, tad kviečiame sekti naujienas Neringos socialinių paslaugų centro ir Vaikai yra vaikai.Neringa Facebook paskyrose.

Minime Tarptautinę žmonių su negalia dieną

Kiekvienais metais gruodžio 3-iąją pasaulis mini Tarptautinę žmonių su negalia dieną, kurią 1992 m. pabaigoje paskelbė Jungtinių Tautų Organizacija.
Šią dieną visuomenė supažindinama su neįgaliųjų žmonių problemomis, primenama apie žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių visuotinumą, nedalomumą, tarpusavio priklausomumą ir ryšį bei būtinybę neįgaliesiems užtikrinti galimybę visapusiškai naudotis šiomis teisėmis ir laisvėmis be diskriminacijos, ką plačiai deklaruoja ir JT Neįgaliųjų teisių konvencija.
Tarptautinės Neįgaliųjų dienos proga nuoširdžiai sveikiname visus neįgaliuosius, jų artimuosius ir globėjus!