Pradėjome naujus mokslo metus

Š.m. kovo 9 d. pradėjome naujus mokslo metus su Trečiojo amžiaus universiteto klausytojais. Per pirmąjį susitikimą buvo suorganizuotas TAU susirinkimas, kurio metu išsirinkome TAU tarybą:

Rūta Žeimienė – pirmininkė, Liusė Čičiūnienė – pavaduotoja, Eleonora Regina Jonušienė – pavaduotoja, Stefa Raudienė – pavaduotoja, Audronė Šakinienė – iždininkė.

(daugiau…)

Užgavėnių blynai

Šventė švenčiama likus beveik 7 savaitėms (47 dienoms) iki Velykų. Užgavėnės žavi liaudiško humoro grožiu ir kūrybingumu.

Šiais metais Neringos socialinių paslaugų centre Užgavėnės buvo švenčiamos vasario 28 dieną. Kadangi svarbiausias šventės atributas – blynai, tai mūsų aktyviausios senjorės kepė pačius skaniausius mielinius blynus.

(daugiau…)

Kviečiame tapti Trečiojo amžiaus universiteto klausytojais

Neringos socialinių paslaugų centras kviečia senjorus tapti Trečiojo amžiaus universiteto klausytojais.
Norintieji dalyvauti TAU veikloje turi užpildyti dalyvio anketas, kurias rasite atvykę į Neringos socialinių paslaugų centrą (Taikos g. 11-2) bei Juodkrantės bendruomenės namuose. Registracija vyksta iki š.m. kovo 8 d.
Informacija tel. (8469) 52651.

Informacija vaikus globojantiems (rūpinantiems) ar įvaikinusiems asmenims bei siekiantiems jais tapti

Nuo 2017 m. sausio mėn. Neringos socialinių paslaugų centras pradėjo teikti paslaugą, skirtą asmenims norintiems globoti (rūpintis) ar įvaikinti be tėvų globos likusius vaikus.

Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugą sudaro:

  • informavimas;
  • konsultavimas;
  • mokymų organizavimas;
  • tarpininkavimas ir atstovavimas;
  • psichologinės pagalbos organizavimas ir teikimas;
  • savipagalbos grupių organizavimas.

Paslaugą teikia atestuoti socialiniai darbuotojai, įgiję teisę Lietuvoje vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, mokymą ir atestavimą.

Svarbu atminti, kad svarstant apie globą (rūpybą) ar jau globojant (rūpinantis), Jums gali kilti klausimų, dėl kurių galite kreiptis į Neringos socialinių paslaugų centro GIMK (globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas)  atestuotus socialinius darbuotojus, teikiančius pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams.

Mieli Neringos miesto gyventojai, išpildykime vaikų, likusių be tėvų globos, svajones turėti šeimą, mylinčius tėvus, saugius namus.

GIMK specialistės:
Vaiva Makšimaitė, tel. +370 659 81 526, el. p.: gimk.nspc@gmail.com
Sandra Dargienė , tel. +370 682 51 912, el. p.: gimk.nspc@gmail.com