Neringos gimtadienį šventė ir Naujosios Akmenės vaikai

Neringos 56-jį gimtadienį šiemet šventėme kitaip – sužvarbusį savo miestą matėme vaikų akimis. Neringos socialinių paslaugų centro kvietimu, į svečius atvyko šešiolika Akmenės rajono paramos šeimai centro darbuotojos lydimų vaikučių.
Nedrąsiai, besidairydami plačiai atvertomis akimis, susigūžę nuo rudeniškos žvarbos, iš autobuso ritosi devynmečiai, smalsiai stebėdami mus, juos sutinkančius Centro darbuotojus. Po trumpos susipažinimo ceremonijos, pasijutę laisviau, tiesė delniukus savo pasirinktiems „mokytojams“ ir nedrąsiai žengė į Kuršių kiemą. O čia jau baikštumo kaip nebūta – juk tiek veiklos, šurmulio! Reikėjo viską išbandyti, tiek daug ką pamatyti! Vienbalsiai smagiausiu pasirodymu vaikai įvardino pasieniečių tarnybinį šunį Sarą, kurią paglostyti siekė kiekvienas…
Susikaupę ir nuščiuvę mažieji laukė susitikimo su Neringos savivaldybės meru Dariumi Jasaičiu. Vaikų vaizduotė Merą piešė kaip solidų kostiumuotą dėdę, žilais plaukais ir rūsčiu veidu. Tačiau kiek buvo nuostabos ir džiaugsmo, kai savivaldybės salės tarpduryje pasirodė meras Darius Jasaitis, visai nepanašus į vaizduotėje susikurtą paveikslą. Netrukus Meras buvo apsuptas būrio kodėlčiukų, savo skambiais balseliais užduodančių vis naujų, pačių netikėčiausių klausimų… Kaip brangiausią lobį skubėjo susibrukti kišenėn dovanų gautą ir Mero asmeniškai pasirašytą vėtrungę, kad galėtų namo grįžę draugams pasigirti – va čia tai dovana! Ačiū Jums, Mere, už šiltą priėmimą, už tas nuostabiai praleistas minutes! Keli akmeniškiai užaugus save jau matė merais – tokiais, kaip Jūs!
Žvarbus vėjas neišblaškė pakilios vaikų nuotaikos, o trumpa ekskursija po Nidą nudažė veidus raudoniu. Išradingi Valento Kriaučiūno pasakojimai apie kopas, marias ir jūrą vaikų širdelėse pasėjo dar vieną sėklą – žingeidumo… O gintarų rinkimas pajūryje tapo ne tik smagia atrakcija, bet ir pirmąja ekonomikos pamokėle…

(daugiau…)

Informacija apie Neringoje teikiamas paslaugas būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įtėviams

Nuo 2017 m. sausio mėn. Neringos socialinių paslaugų centras pradėjo teikti paslaugas, skirtas asmenims norintiems globoti (rūpintis) ar įvaikinti be tėvų globos likusius vaikus.

Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugas sudaro:

 • informavimas;
 • konsultavimas;
 • mokymų organizavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • psichologinės pagalbos organizavimas ir teikimas;
 • savipagalbos grupių organizavimas.

Paslaugą teikia atestuoti socialiniai darbuotojai, įgiję teisę Lietuvoje vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, mokymą ir atestavimą.

Svarbu atminti, kad svarstant apie globą (rūpybą) ar jau globojant (rūpinantis), Jums gali kilti klausimų, dėl kurių galite kreiptis į Neringos socialinių paslaugų centro GIMK (globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas)  atestuotus socialinius darbuotojus, teikiančius pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams.

Informacija vaikus globojantiems (rūpinantiems) ar įvaikinusiems asmenims bei siekiantiems jais tapti

Nuo 2017 m. sausio mėn. Neringos socialinių paslaugų centras pradėjo teikti paslaugą, skirtą asmenims norintiems globoti (rūpintis) ar įvaikinti be tėvų globos likusius vaikus.

Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugą sudaro:

 • atranka;
 • informavimas;
 • konsultavimas;
 • mokymų organizavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • psichologinės pagalbos organizavimas ir teikimas;
 • savipagalbos grupių organizavimas.

Paslaugą teikia atestuoti socialiniai darbuotojai, įgiję teisę Lietuvoje vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, mokymą ir atestavimą.

Svarbu atminti, kad svarstant apie globą (rūpybą) ar jau globojant (rūpinantis), Jums gali kilti klausimų, dėl kurių galite kreiptis į Neringos socialinių paslaugų centro GIMK (globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas)  atestuotus socialinius darbuotojus, teikiančius pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams.

Mieli Neringos miesto gyventojai, išpildykime vaikų, likusių be tėvų globos, svajones turėti šeimą, mylinčius tėvus, saugius namus.

GIMK specialistės:                     

Vaiva Makšimaitė, tel. +370 659 81 526, el. p.: gimk.nspc@gmail.com
Laima Jurytė – Zakarauskienė , tel. +370 611 22 138, el. p.: ljzakarauskiene@gmail.com