Ieškoma budinčių globotojų

Prasidėjus institucinės globos pertvarkai visoje Lietuvoje sparčiai ieškoma budinčių globotojų, ne išimtis ir Neringos savivaldybė. Tačiau budintis globotojas yra nauja profesija Lietuvoje, tad natūralu, kad dėl jos kyla neaiškumų ir painiavos. Siekdami gyventojus supažindinti su budinčio globotojo veikla ir skatindami jais tapti Neringos socialinių paslaugų centro GIMK specialistai dalijosi informacija apie tapimo budinčiu globotoju Neringos savivaldybėje procedūrą, veiklą, įsipareigojimus ir atlygį už darbą.

Asmenys, kurie domisi globa, įvaikinimu, laikino svečiavimosi sąlygomis, tapimu budinčiais globotojais kviečiami kreiptis į Neringos socialinių paslaugų centro GIMK specialistus arba telefonu 8-469-52093.

Socialinių paslaugų centre vyko informacinis renginys „Globos organizavimo žingsniai“

Šių metų gegužės 2 dieną Socialinių paslaugų centre vyko informacinis renginys „Globos organizavimo žingsniai“. Renginio metu buvo aptartos įvairios temos – vaiko paėmimas iš jam nesaugios aplinkos, vaiko galimybė būti apgyvendintam budinčiųjų globotojų, socialinių globėjų, įtėvių šeimose, bendruomeniniuose namuose, vaikų globos namuose, globos (rūpybos), įvaikinimo ir kitų globos rūšių procesų etapai. Susirinkę įvairių sričių specialistai diskutavo vaiko globos (rūpybos), įvaikinimo klausimais, dalinosi patirtimi, teikė pasiūlymus. GIMK specialistės informavo, kad netrukus Neringos mieste pradės veikti Globos centras, kuris užtikrins, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga pagalba.

Asmenys, kurie domisi globa, įvaikinimu, laikino svečiavimosi sąlygomis, tapimu budinčiais globotojais kviečiami kreiptis į Neringos socialinių paslaugų centro GIMK specialistes arba telefonu 8-469-52093.

(daugiau…)

Dalyvavome „Stintapūkio“ šventėje

Š.m. vasario 3 dieną Neringa minėjo jau tradicine tapusią „Stintapūkio“ šventę. Jos metu į Neringą suplūsta žmonės iš įvairiausių Lietuvos miestų. „Stintapūkyje“ dalyvavo ir Neringos socialinių paslaugų centro GIMK specialistės. Šventės metu buvo dalijamasi informacija apie Lietuvoje vykstančios pertvarkos procesą, asmenys buvo skatinami domėtis globos, įvaikinimo procesu.  Išdalinta daugiau nei pusantro šimto įvairių lankstinukų su informacija.

Primename, kad Neringos socialinių paslaugų centras teikia paslaugas globėjams (rūpintojams), įtėviams bei siekiantiems jais tapti. Kviečiame asmenis, kurie domisi globos, įvaikinimo procesu, kreiptis į atestuotas socialines darbuotojas. Pažadame malonų pokalbį. Išsamesnė informacija telefonu 8-469-52093.