Centro darbuotojų intervizija

Labai veiksmingas būdas ir pagalba darbuotojams, kai dirbant atsiduriama ties „perdegimo” riba. Intervizija – „psichohigienos” priemonė arba konsultavimosi metodas, reiškiantis „matymą iš vidaus”. Jei susiduriama su darbinėmis situacijomis, kurių patys vieni nebepajėgia išspręsti, tačiau nenorima kreiptis į išorinius konsultantus, pagelbėti gali šalia dirbantys bendradarbiai. Puikus būdas su darbinėmis užduotimis susitvarkyti be vadovo pagalbos 😊Rekomenduojame šį metodą išbandyti kolegoms iš kitų įstaigų!