Asmeninio asistento teikiama socialinė parama

Yra dalykų gyvenime kurių negali pasirinkti, tai – sunkios lėtinės ligos ar negalia. Jie sukelia asmeniui įvairių psichologinių, fiziologinių sunkumų bei iššūkių, tokių kaip: nuolatinis skausmas, įprasto gyvenimo būdo pokyčiai, pakitęs fizinis funkcionavimas, socialinė stigma, tapimas priklausomu nuo kitų žmonių, grėsmė orumui bei savivertei. Šie stresoriai gali susilpninti gebėjimą išlaikyti emocinę pusiausvyrą ir tikėjimą savo jėgomis. Tai paveikia ir asmenybę: suardo jos vientisumą, susilpnina aktyvumą ir dinamiką. Negalia tampa konflikto su gyvenimu priežastimi, bei realia kliūtimi norint įgyvendinti savo siekius bei tikslus. Asmeninio asistento teikiama socialinė parama yra multidimensinė koncepcija ir ją galima skirstyti į keletą tipų: emocinę, socializuojančią, praktinę pagalbą bei patarimus. Kiekvienas paramos tipas tenkina tam tikrus negalią turinčio asmens poreikius ir daro įtaką jo savijautai.
Emocinė parama- suteikia galimybę išreikšti savo jausmus ir emocijas, išsipasakoti problemas bei pasijausti suprastam, mylimam ir reikalingam. Dėl emocinės paramos negalią turintis žmogus jaučiasi priimtas, išklausytas, suprastas, mylimas, o tai didina jo pasitikėjimą savimi.
Asmeninio asistento teikiama socializuojanti parama, tai kartu praleistas laisvalaikis ir pramogos . Neretai fizinę neįgalią turintys asmenys jaučiasi esą neįdomūs, vieniši, atsiriboję nuo kitų, tad teikiama socializuojanti parama apsaugo asmenį nuo vienatvės ir socialinės izoliacijos. Tuomet asmuo savo santykius su kitais asmenimis vertina kaip palaikančius ir suvokia, kad tarpasmeniniai santykiai su jais pačiais yra pageidautini, jie yra labiau užtikrinti savimi ir savo gebėjimais.
Patarimai / pamokymai (arba informacinė parama), praktinė pagalba padeda atlikti reikšmingą veiklą, padeda apsvarstyti esamą problemą ir ieškoti jai tinkamo sprendimo, nukreipti socialinę veiklą reikiama linkme, o tai teigiamai veikia asmens savivertę.
Labai svarbu pažymėti, kad asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į kliento situaciją nedaro to, ką jo klientas gali padaryti pats. Jis nesiūlo tokios pagalbos, kuri klientui nenaudinga, mažina jo savarankiškumą ir kelia distresą. Asmeninis asistentas padeda atrasti kliento turimiems resursams ir juos stiprinti.