Penktadienį Amžinybėn iškeliavo ilgametis Nidos gyventojas, Centro pirmasis savanoris, klientas, draugas ir pagalbininkas Jurgis Adomaitis. Nuoširdi užuojauta velionio artimiesiems. Nuėjęs savo gyvenimo kelią, ilsėkis amžinoje ramybėje – mums Tavęs labai trūks!🖤
Informuojame, kad atsisveikinimas su Jurgiu vyks Šiauliuose, ten pat bus ir palaidotas.