Amžinybėn iškeliavo ilgametis Nidos gyventojas Jurgis Adomaitis

Penktadienį Amžinybėn iškeliavo ilgametis Nidos gyventojas, Centro pirmasis savanoris, klientas, draugas ir pagalbininkas Jurgis Adomaitis. Nuoširdi užuojauta velionio artimiesiems. Nuėjęs savo gyvenimo kelią, ilsėkis amžinoje ramybėje – mums Tavęs labai trūks!🖤
Informuojame, kad atsisveikinimas su Jurgiu vyks Šiauliuose, ten pat bus ir palaidotas.