Tęsiame projekto „Senjorų socialinė įtrauktis Latvijos – Lietuvos pasienio regione, pagerinant socialinių ir fizinių veiklų prieinamumą“ veiklas

Karantinui laisvėjant, pamažu grįžtame į jau pradėtus darbus. Tęsiame tarptautinio projekto „Senjorų socialinė įtrauktis Latvijos – Lietuvos pasienio regione, pagerinant socialinių ir fizinių veiklų prieinamumą“, vykdomo 2014 – 2020 m. Interreg V–A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis, veiklas. Vieną iš jų – individualų fizinį senjorų nuo 60 m. amžiaus patikrinimą – jau įvykdėme šią savaitę. Profesionaliu segmentiniu TANITA analizatoriumi buvo atliktos 50 senjorų individualios patikros fizinei sveikatos būklei nustatyti. Senjorai, atlikę tyrimą, gavo rezultatų atskaitą bei profesionalaus trenerio konsultaciją dėl sveikos gyvensenos korekcijos. Šia veikla buvo siekiama įvertinti fizinę būklę ir rasti tinkamiausią asmens fiziniam aktyvumui sprendimą.
Projektu bus siekiama pagerinti vyresnių žmonių kasdienį gyvenimą fizine ir emocine veikla, taip pat mokant socialinius darbuotojus suprasti kasdienio judėjimo svarbą vyresnio amžiaus žmonėms.