Transporto paslauga Neringos gyventojams

170433846 2841221736131452 3754347709374354410 n

Teikiant socialines paslaugas Neringos savivaldybėje, didžiausias poreikis jaučiamas transporto paslaugų teikimo srityje. Per I šių metų ketvirtį transporto paslauga Neringos gyventojams buvo suteikta 36 kartus.
Kreipdamasis dėl – transporto paslaugos, asmuo papildomai pateikia medicininę pažymą ar kitus dokumentus, įrodančius paslaugos būtinumą. Centras be išankstinio suderinimo neįsipareigoja skirti transportą prašymo pateikimo dieną.

Transporto paslaugos gali būti teikiamos šiems asmenims:
1. neįgaliems vaikams ir juos lydintiems asmenims;
2. asmenims, kurie yra pripažinti nedarbingais ar pripažinti iš dalies darbingais bei juos lydintiems asmenims;
3. asmenims, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis bei juos lydintiems asmenims;
4. pagalbos į namus paslaugų gavėjams;
5. socialinę atskirtį patiriantiems asmenims (šeimoms);
6. ribotai judantiems asmenims, sulaukusiems 75 ir daugiau metų amžiaus;
7. asmenims, kuriems nenustatytas neįgalumas, po operacijų, patyrusiems traumų, sužalojimų.
Transporto paslaugos gali būti teikiamos:
1. vykti į Neringos pirminės sveikatos priežiūros centrą ir parvykti (išskyrus asmenims, gulintiems stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje);
2. vykti į Klaipėdos miesto gydymo, slaugos ir reabilitacijos įstaigas;
3. vykti į ortopedijos ar specialiosios pagalbos priemonių įmones;
4. vykti į kitų miestų sveikatos priežiūros įstaigas transporto paslauga teikiama tik, kai Klaipėdos mieste tam tikros rūšies sveikatos priežiūros paslaugos neteikiamos ir yra tai yra patvirtinanti gydytojo pažyma;
5. vykti į gydytojų konsultacinę komisiją Klaipėdos II lygio ligoninėse ar į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos I teritorinį skyrių;
6. vykti į chemoterapijos, spindulinės terapijos procedūras ir parvykti iš jų;
7. vykti į gydymą hemodializėmis ir parvykti iš jų;
8. socialinę atskirtį patiriantiems asmenims (šeimoms) – vykti į gydymo, medicininės reabilitacijos įstaigas;
9. vaikams vykti į ankstyvosios reabilitacijos, ugdymo, socialines paslaugas teikiančias įstaigas Klaipėdoje.
Transporto paslaugos neteikiamos:
Asmenims, kurie guli stacionarinėje slaugos ar palaikomojo gydymo paslaugas teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, dėl ligos ar neįgalumo turi gulintį režimą, taip pat asmenims, turintiems protinę negalią, transporto paslauga neteikiama. Taip pat, transporto paslauga neteikiama asmenų pervežimui iš vienos stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą (reabilitacijos, sveikatos priežiūros, socialinės globos ir kt. įstaigos).