Pasirūpinome žmonėmis, kuriems šiuo metu ypač reikalinga pagalba drabužiais

Šią šaltą žiemą kaip niekad džiaugiamės nuostabiais gamtos vaizdais, tačiau nepamirštame, kad yra žmonių, kurie galbūt neturi pastogės ar pinigų įsigyti šiltesniems drabužiams. Norėdami pasirūpinti žmonėmis, kuriems šiuo metu ypač reikalinga pagalba drabužiais, Centre ėmėmės darbo: surūšiavome dar rudenį suneštus vyriškus, moteriškus ir vaikiškus tvarkingus drabužius bei nuvežėme juos į Klaipėdos nakvynės namus ir organizaciją „Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Caritas“. Smagu, kad mūsų gyventojų surinkta parama džiaugiasi nemažas būrys skurstančių ar gyvenimo nuskriaustų žmonių.
Norime priminti, kad Neringos socialinių paslaugų centre šiuo metu nepriimami drabužiai ir daiktai. Tik pasibaigus karantinui mielai priimsime iš neringiškių nenaudojamus drabužius, patalynę. Dar kartą primename ir prašome gyventojų atnešti tik švarius ir tvarkingus daiktus. Svarbu dalytis tuo, kas gali būti reikalinga kitam, o ne tuo, kuo norima atsikratyti

Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Vadovaujantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ Neringos savivaldybės administracija atliko 2 neįgalių asmenų būstų pritaikymo darbus.
Būsto pritaikymo darbai buvo atlikti 2020 m. lapkričio-gruodžio mėn. Neįgaliųjų butuose buvo atlikti vonios kambarių remonto darbai, kad asmenys galėtų laisvai ir saugiai patekti į vonios kambarį su neįgaliojo vežimėliu ir savarankiškai pasirūpinti savo asmens higiena.
Iš viso šiems darbams atlikti panaudota 14575 Eur iš jų: 8745Eur valstybės lėšų ir 5830 Eur Neringos savivaldybės lėšų.