Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Vadovaujantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ Neringos savivaldybės administracija atliko 2 neįgalių asmenų būstų pritaikymo darbus.
Būsto pritaikymo darbai buvo atlikti 2020 m. lapkričio-gruodžio mėn. Neįgaliųjų butuose buvo atlikti vonios kambarių remonto darbai, kad asmenys galėtų laisvai ir saugiai patekti į vonios kambarį su neįgaliojo vežimėliu ir savarankiškai pasirūpinti savo asmens higiena.
Iš viso šiems darbams atlikti panaudota 14575 Eur iš jų: 8745Eur valstybės lėšų ir 5830 Eur Neringos savivaldybės lėšų.