Gavome techninės pagalbos priemonių papildymą. Galime išduoti ramentus, lazdeles, turime vaikštynių, neįgaliojo vežimėlių, pakeisime susidėvėjusius ramentų antgalius.
* priemonėms gauti reikalingi dokumentai, https://e-seimas.lrs.lt/…/legalAct/lt/TAD/TAIS.289658/asr, tel. informacijai 8 659 81 526.