Kompleksinės paslaugos šeimai Neringos savivaldybėje

Viešoji įstaiga „Nidos krantas“, bendradarbiaudama su Neringos socialinių paslaugų centru, įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Neringos savivaldybėje“. Šio projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas Neringos savivaldybės šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas bei užtikrinti paslaugų prieinamumą, siekiant įgalinti šeimą spręsti krizes ir vykdyti įsipareigojimus. Tuo tikslu Neringos socialinių paslaugų centro patalpose buvo įkurti Bendruomeniniai šeimos namai.
Bendruomeniniai šeimos namai organizuoja bei koordinuoja kompleksiškai teikiamas paslaugas visoms šeimoms Neringos savivaldybėje. Informavimas, paslaugų organizavimas bei koordinavimas organizuojamas užtikrinant „vieno langelio“ principą.