Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sulaukėme nemažai gerų žmonių dovanų

Šiuo sunkmečiu sulaukiame nemažai gerų žmonių dovanų, skirtų labiausiai pažeidžiamiems Neringos gyventojams. Šį kartą dovanos atiteko tiems neringiskiams, kuriems labiausiai jų reikėjo.
Primename, kad Neringos gyventojus aprūpiname ir techninės pagalbos priemonėmis. Jų išdavimo tvarką rasite: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.289658/asr