Šiuo sunkmečiu sulaukiame nemažai gerų žmonių dovanų, skirtų labiausiai pažeidžiamiems Neringos gyventojams. Šį kartą dovanos atiteko tiems neringiskiams, kuriems labiausiai jų reikėjo.
Primename, kad Neringos gyventojus aprūpiname ir techninės pagalbos priemonėmis. Jų išdavimo tvarką rasite: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.289658/asr