Parama maistu labiausiai nepasiturintiems savivaldybės gyventojams

Mažesnes pajamas gaunantys neringiškiai, primename Jums, kad jei nespėjote pateikti
prašymų maisto produktams gauti šį ketvirtį, galite juos pateikti dabar ir net visus 2020 metus!
Neringos socialinių paslaugų centras, bendradarbiaudamas su „Maisto banku“, teikia
paramą maistu labiausiai nepasiturintiems savivaldybės gyventojams. Dėl paramos turi teisę
kreiptis šeimos (asmenys), jeigu šeimos pajamos vienam jos nariui ar vienam gyvenančiam
asmeniui yra ne didesnės nei 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės
remiamų pajamų ( šiuo metu – 187,50 eurų) dydžio per mėnesį, bet neviršija 3 VRP (375 eurų)
dydžių per mėnesį (yra nustatyti atvejai, dėl kurių galima kreiptis esant 3 VRP dydžių
pajamoms).
Prašymuose paramai gauti gyventojai turi nurodyti pajamas per 3 praėjusius mėnesius.
Išsamesnė informacija teikiama šiais telefonų numeriais : 8 686 22013 – Nidoje, 8 612 84573 –
Juodkrantėje.