Informacija vaikus globojantiems (rūpinantiems) ar įvaikinusiems asmenims bei siekiantiems jais tapti

Nuo 2017 m. sausio mėn. Neringos socialinių paslaugų centras pradėjo teikti paslaugą, skirtą asmenims norintiems globoti (rūpintis) ar įvaikinti be tėvų globos likusius vaikus.

Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugą sudaro:

  • atranka;
  • informavimas;
  • konsultavimas;
  • mokymų organizavimas;
  • tarpininkavimas ir atstovavimas;
  • psichologinės pagalbos organizavimas ir teikimas;
  • savipagalbos grupių organizavimas.

Paslaugą teikia atestuoti socialiniai darbuotojai, įgiję teisę Lietuvoje vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, mokymą ir atestavimą.

Svarbu atminti, kad svarstant apie globą (rūpybą) ar jau globojant (rūpinantis), Jums gali kilti klausimų, dėl kurių galite kreiptis į Neringos socialinių paslaugų centro GIMK (globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas)  atestuotus socialinius darbuotojus, teikiančius pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams.

Mieli Neringos miesto gyventojai, išpildykime vaikų, likusių be tėvų globos, svajones turėti šeimą, mylinčius tėvus, saugius namus.

GIMK specialistės:                     

Vaiva Makšimaitė, tel. +370 659 81 526, el. p.: [email protected]
Laima Jurytė – Zakarauskienė , tel. +370 611 22 138, el. p.: [email protected]