Su Šventom Velykom

marguciai

Mielieji,

Vis šilčiau mus pasveikina saulė.
Žalią ranką jau tiesia beržai.
O namuos, susispietę būrelin,
Margučius mes ridensim smagiai.

Šviesių Jums Šventų Velykų!

Neringos socialinių paslaugų centro kolektyvas