Š.m. balandžio 6  dieną vyko paskaita su Klaipėdos kolegijos medicinos psichologe Jūratė Narbutė ir slaugos dėstytoja Aldona Mockienė. Paskaitos tema: „Sveikatos būklės savikontrolė“.

There are no comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.