Neringos socialinių paslaugų centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga,  įsteigta Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 05 d. sprendimu Nr.T1-224, užregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2009 m. vasario 02 d., įstaigos kodas – 302303230.

Socialinių paslaugų centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Neringos savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir centro nuostatais.

Centro vizija – būti inovatyvia bendradarbiaujančia įstaiga, teikiant kokybiškas ir prieinamas visoms socialinėms grupėms paslaugas.

Centro misija – užtikrinti socialinį saugumą bei padėti įveikti socialinę atskirtį, ugdant gebėjimus savarankiškai rūpintis savimi ir integruotis į visuomenę.

Socialinių paslaugų centro funkcijos: