Klaipėdos krašto gyventojų evakuacija 1944 m.

Trečiojo amžiaus universiteto klausytojus š. m. kovo 14 d. stebino kunigas Darius Petkūnas, pasakojęs apie  Klaipėdos krašto gyventojų evakuacija ir patirtas gyventojų kančias Antrojo pasaulinio karo metais. Kunigas priminė, kad Klaipėdos krašto gyventojų evakuacija pradėta 1944 m. spalio 7 dieną. Paaiškėjus, kad sovietinė kariuomenė neužilgo pralauš frontą, vietos gyventojams buvo įsakyta per kelias valandas susikrauti būtiniausias daiktus ir trauktis į Rytų Prūsijos gilumą. Masinės gurguolių vilkstinės nusidriekė Klaipėdos-Tilžės kryptimi. Dalis Šilutės miestiečių buvo evakuojami traukiniais. Pesimistinės Reicho valdžios ir kariuomenės prognozės išsipildė: spalio 9 dieną Raudonoji armija užėmė Šilutę, o 10 dieną pasiekė Kuršių marias, užkirsdama bet kokią galimybę likusių krašto gyventojų pasitraukimui. Neužilgo buvo susprogdintas ir Tilžės tiltas. Nedaugelis likusių Klaipėdos miesto gyventojų dar buvo evakuojami laivais.  Kunigo Dariaus Petkūno pranešimas privertė susimąstyti apie to meto žmonių kančias, apie tai, kokios gali būti žiaurios vienos kitoms kariaujančios tautos.

Neringos Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai turi gražią tradiciją – jubiliejinio gimtadienio proga pasveikinti savo kolegas. Šiandien sveikinome Staselę Smolskienę, sulaukus garbingo 80-mečio. Visi kartu sudainavome ilgiausių metų, palinkėjome sveikatos ir stiprybės!

(daugiau…)

„Lietuviškų romansų vainikas“ Teatrinė muzikinė impresija

Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų pavasario sesija prasidėjo trijų nuostabių meno mūzų – V. Kochanskytės, G. Zeicaitės ir E. Zizaitės – dovanotu teatrinės impresijos vakaru „Lietuviškų romansų vainikas“. Įtaigi aktorės V. Kochanskytės vaidyba, krištolinis G. Zeicaitės balsas, pianistės E. Zizaitės fantastiškai atliekami muzikos kūriniai nukėlė mus į populiariausius tarpukario Lietuvos laikinosios sostinės salonus, užbūrė nuotaikingai atskleidžiamomis to meto bohemos šėlionių, nusivylimų ir svajonių istorijomis. Senjorai susižavėję klausėsi legendinių asmenybių – Maironio, K. Binkio, J. Aisčio, B. Brazdžionio, B. Sruogos, S. Nėries, J. Tumo Vaižganto, A. Herbačiausko – žinomų ir nežinomų – portretų štrichų, ryškėjančių per amžininkų prisiminimus bei jų pačių gyvenimo geismo kupiną kūrybą.

(daugiau…)

Pirmosios trispalvės kojinytės jau pasiekė šimtmečio naujagimius!

Pirmosios trispalvės kojinytės jau pasiekė šimtmečio naujagimius! Sveikiname Patriciją ir jos laimingus tėvelius – aukite laimingi ir sveiki!
Neringos socialinių paslaugų centras, atsiliepęs į Prezidentės ir Suomijos moterų gražią iniciatyvą, dalyvauja akcijoje „Lietuvai 100 – Sveikas, mažyli“, kurios metu mezgamos ir dovanojamos trispalvės kojinytės 2018 metais Neringoje gimusiems mažyliams.